قیمت بازار دلار و ارز

آخرین تغییر
نام ارزقیمت خریدقیمت فروشتغییرات 24ساعتهتغییرات هفتگینمودار هفتگی
دلار آمریکا
دلار آمریکا
۴۱۵,۴۰۰ ریال۴۱۹,۵۹۶ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار
یورو
یورو
۴۵۷,۱۳۶ ریال۴۶۱,۷۵۴ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار
پوند انگلیس
پوند انگلیس
۶۱۳,۰۰۰ ریال۶۱۹,۰۰۰ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار
دلار کانادا
دلار کانادا
۳۷۰,۰۰۰ ریال۳۷۳,۵۰۰ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار