قیمت بازار دلار و ارز

آخرین تغییر
نام ارزقیمت خریدقیمت فروشتغییرات 24ساعتهتغییرات هفتگینمودار هفتگی
دلار آمریکا
دلار آمریکا
۴۳۱,۳۲۰ ریال۴۳۵,۶۷۷ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار
یورو
یورو
۴۵۹,۳۳۴ ریال۴۶۳,۹۷۴ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار
پوند انگلیس
پوند انگلیس
۷۸۵,۰۰۰ ریال۷۹۲,۵۰۰ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار
دلار کانادا
دلار کانادا
۴۷۳,۰۰۰ ریال۴۷۷,۰۰۰ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار