قیمت سکه و طلا

آخرین تغییر
نام ارزقیمت خریدقیمت فروشتغییرات 24ساعتهتغییرات هفتگینمودار هفتگی
 تمام سکه امامی
تمام سکه امامی
۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار
تمام سکه آزادی
تمام سکه آزادی
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار
نیم سکه آزادی
نیم سکه آزادی
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار
ربع سکه آزادی
ربع سکه آزادی
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار